Arduino RFID Otomatik Kapı


27.02.2019 08:25:22 Elektronik Projeler Bilgi Yolunda

RFID,Radio Frequency Identification ya da “Radyo Frekanslı Tanımla” şeklinde Türkçeleştirilirse; canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen genel isimdir.

RFID modülü ile otomatik açılır kapı projemizi gerçekleştircez.

Öncelikle >>buradan>> kartımızın çalışması için gerekli olan kütüphaneyi Arduino programının kurulu olduğu klasör altındaki libraries klasörüne MFRC522 ismiyle kaydediyoruz.(Arduino programına sağ tıklayıp dosya konumu aç diyebilirsiniz.).

ÖNEMLİ:Kütüphaneyi eklerken klasör içerisinde klasör olmamassına dikkat ediniz.

Öncelikler Projenin 3dkapı çizim dosyalarını inceleyebilirsiniz.

Sürgülü kapımızın çizimi bu şekilde 3d çizimlerini >>buradan>> indirebilirsiniz.

Artık Projemizi oluşturmaya başlayabiliriz.

Malzemeler

-Arduino Uno(Tercihe bağlı değiştirilebilir.)

-1adet sg90 servo motor(Değişebilir)

-1 adet RFID modül takım

-Jumper kablolar erkek ve dişi

-BreadBoard(İsteğe bağlı)

Devre Şeması

Devremizin baglantılarını şekildeki gibi yapıyoruz.

Devre Kodları

ÖNEMLİ:Devre kodlarını yükledikten sonra önce beyaz kartla sisteme giriş yapıp küçük mavi kartı tanıtın.İd yi tanımazsa işlemi gerçekleştirmez.Seri porttan takip edin.

Kodlarda EEPROM a mavii kartı yazma kodları  mevcuttur.Beyaz kartla giriş yapınız.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
#include <EEPROM.h> //Okuma ve yazma işini UID ile EEPROM a kaydedicez.
#include <SPI.h> //RC522 modülü SPI protokolünü kullanır.
#include <MFRC522.h> //Mifare RC522 kütüphanesi
 #include <Servo.h> 
// servo pini belirledik
int servoPin = 2; 
// servo nesnesi oluşturuyoruz.
Servo Servo1; 
boolean match=false;
boolean programMode=false; //Programlama modu başlatma.
int successRead; //Başarılı bir şekilde sayı okuyabilmek için integer atıyoruz.
byte storedCard[4]; //Kart EEPROM tarafından okundu.
byte readCard[4]; //RFID modül ile ID tarandı.
byte masterCard[4]; //Master kart ID'si EEPROM'a aktarıldı.
int sayac=0;
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN,RST_PIN); //MFRC522 örneği oluşturduk.
///////////////////////YÜKLEME/////////////////////
void setup()
{
 Servo1.attach(servoPin); 
 Servo1.write(180); 
 
//Protokol konfigrasyonu
Serial.begin(9600); //PC ile seri iletim başlat.
SPI.begin(); //MFRC522 donanımı SPI protokolünü kullanır.
mfrc522.PCD_Init(); //MFRC522 donanımını başlat.
Serial.println(F("Giris Kontrol v1.0")); //Hata ayıklama amacıyla
ShowReaderDetails(); //PCD ve MFRC522 kart okuyucu ayrıntılarını göster.
if (EEPROM.read(1) != 143)
{
Serial.println(F("Master Kart Secilmedi."));
Serial.println(F("Master Karti secmek icin kartinizi okutunuz.."));
do
{
successRead=getID(); //successRead 1 olduğu zaman okuyucu düzenlenir aksi halde 0 olucaktır.
}
while(!successRead); //Başarılı bir şekilde okuyamadıysa Başarılı okuma işlemini yapmicaktır.
for (int j=0; j<4; j++) //4 kez döngü
{
EEPROM.write(2+j,readCard[j]); //UID EPPROM a yazıldı, 3. adres başla.
}
EEPROM.write(1,143); //EEPROM a Master Kartı kaydettik.
Serial.println(F("Master Kart kaydedildi.."));
}
 
Serial.println(F("*****************"));
Serial.println(F("Master Kart UID:"));
for(int i=0; i<4; i++) //EEPROM da Master Kartın UID'si okundu.
{ //Master Kart yazıldı.
masterCard[i]=EEPROM.read(2+i);
Serial.print(masterCard[i],HEX);
}
 
Serial.println("");
Serial.println(F("***************"));
Serial.println(F("Hersey Hazir!!"));
Serial.println(F("Kart okutulmasi icin bekleniyor..."));
}
void loop()
{
 Servo1.write(180); 
do
{
successRead=getID(); //SuccessRead 1 olursa kartı oku aksi halde 0
}
while(!successRead);
if(programMode)
{
if(isMaster(readCard)) //Master Kart tekrar okutulursa programdan çıkar.
{
Serial.println(F("Master Kart Okundu.."));
Serial.println(F("Programdan cikis yapiliyor.."));
Serial.println(F("*********************"));
programMode=false;
return;
}
else
{
if(findID(readCard)) //Okunan kart silinmek isteniyorsa
{
Serial.println(F("Okunan kart siliniyor.."));
deleteID(readCard);
Serial.println(F("****************"));
}
else //Okunan kart kaydedilmek isteniyorsa
{
Serial.println(F("Okunan kart hafizaya kaydediliyor.."));
writeID(readCard);
Serial.println(F("**************************"));
}
}
}
else
{
if(isMaster(readCard)) //Master Kart okunursa programa giriş yapılıyor.
{
programMode=true;
Serial.println(F("Merhaba Sayin TURK, Programa giris yapiyorum."));
int count=EEPROM.read(0);
Serial.print(F("Sahip oldugum kullanici "));
Serial.print(count);
Serial.print(F("sayisi kadardir."));
Serial.println("");
Serial.println(F("Eklemek veya cikarmak istediginiz karti okutunuz."));
Serial.println(F("*****************************"));
}
else
{
if(findID(readCard))
{
 Servo1.write(0); 
  delay(5000);
  int sayi=1;
Serial.println(F("Hosgeldin, gecis izni verildi."));
}
else
{
Serial.println(F("Gecis izni verilmedi."));
}
}
}
}
 
int getID()
{
//Kart okuyucuyu hazır ediyoruz
if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) //yeni bir kart okutun vve devam edin.
{
return 0;
}
if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) //kartın serial numarasını alın ve devam edin.
{
return 0;
}
//4 ve 7 byte UID'ler mevcut biz 4 byte olanı kullanıcaz
Serial.println(F("Kartin UID'sini taratin..."));
for (int i=0; i<4; i++)
{
readCard[i]=mfrc522.uid.uidByte[i];
Serial.print(readCard[i],HEX);
}
Serial.println("");
mfrc522.PICC_HaltA(); //Okuma durduruluyor.
return 1;
}
 
void ShowReaderDetails() {
// Get the MFRC522 software version
byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
Serial.print(v, HEX);
if (v == 0x91)
Serial.print(F(" = v1.0"));
else if (v == 0x92)
Serial.print(F(" = v2.0"));
else
Serial.print(F(" (bilinmeyen)"));
Serial.println("");
 
if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
Serial.println(F("DİKKAT! Haberlesme yetmezligi, MFRC522'yi dogru bagladiginizdan emin olun."));
while(true);
}
}
//////////////////Cycle Leds(Program Modu)///////////////////////
 
 
///////////////////////EEPROM için ID Okuma////////////////////////
 
void readID( int number )
{
int start=(number*4)+2; //başlama pozisyonu
for (int i=0; i<4; i++) //4 byte alamabilmek için 4 kez döngü kurucaz
{
storedCard[i]=EEPROM.read(start+i); // EEPROM dan diziye okunabilen değerler atayın.
}
}
 
////////////////////EEPROM a ID Ekleme///////////////////////////////////
 
void writeID(byte a[])
{
if (!findID(a)) //biz eeprom a yazmadan önce önceden yazılıp yazılmadığını kontrol edin.
{
int num=EEPROM.read(0);
int start= (num*4)+6;
num++;
EEPROM.write(0,num);
for(int j=0;j<4;j++)
{
EEPROM.write(start+j,a[j]);
}
Serial.println(F("Basarili bir sekilde ID kaydi EEPROM'a eklendi.."));
}
else
{
Serial.println(F("Basarisiz! Yanlıs ID veya kotu EEPROM. :-("));
}
}
/////////////////////////EEPROM'dan ID Silme////////////////////////
void deleteID(byte a[])
{
if (!findID(a)) //Önceden EEPROM'dan silinen karta sahipmiyiz kontrol et.
{
Serial.println(F("Basarisiz! Yanlıs ID veya kotu EEPROM. :-("));
}
else
{
int num=EEPROM.read(0);
int slot;
int start;
int looping;
int j;
int count=EEPROM.read(0); //Kart numarasını saklayan ilk EEPROM'un ilk byte'ını oku
slot=findIDSLOT(a);
start=(slot*4)+2;
looping=((num-slot)*4);
num--; //tek sayacı azaltma
EEPROM.write(0,num);
for(j=0;j<looping;j++)
{
EEPROM.write(start+j,EEPROM.read(start+4+j));
}
for(int k=0;k<4;k++)
{
EEPROM.write(start+j+k,0);
}
Serial.println(F("Basarili bir sekilde ID kaydi EEPROM'dan silinmistir.."));
}
}
///////////////Byte'ların Kontrolü///////////////////
boolean checkTwo (byte a[],byte b[])
{
if (a[0] != NULL)
match=true;
for (int k=0; k<4; k++)
{
if(a[k] != b[k])
{
match=false;
}
if(match)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}
}
//////////////////////Boşluk Bulma////////////////////////////
int findIDSLOT (byte find[] )
{
int count = EEPROM.read(0); //EEPROM ile ilk byte ı okuyacağız.
for(int i=1; i<=count; i++) //Döngüdeki her EEPROM girişi için
{
readID(i); //EEPROM daki ID yi okuyacak ve Storedcard[4] de saklayacağız.
if (checkTwo(find, storedCard)) // Saklı Kartlar da olup olmadığının kontrolü.
{ //aynı ID'e sahip kart bulursa geçişe izin vericek.
return i; //kartın slot numarası
break; //aramayı durdurucak.
}
}
}
///////////////////////EEPROM'da ID Bulma//////////////////////
boolean findID (byte find[] )
{
int count = EEPROM.read(0); //EEPROM'daki ilk byte'ı oku
for(int i=1; i <= count; i++) //Önceden giriş yapılmış mı kontrolü.
{
readID(i);
if(checkTwo(find,storedCard) )
{
return true;
break;
}
else
{
//değilse return false
}
}
return false;
}
////////////////Master Kartın Doğruluğunun Tespiti///////////////////
boolean isMaster (byte test[])
{
if(checkTwo(test,masterCard))
return true;
else
return false;
 
}

Proje Dosyasını >>buradan>> indirebilirsiniz.


Robotik Kodlama EğitimiYorum Yap :


29.03.2019 10:45:19

elinize sağlık iyi bir proje

Robotik Kodlama Eğitimi

Site içi Arama


En Çok Okunanlar

Sorusu Olan Varmı?

Paylaştıgım video,dosya yada projelerle ilgili sorularınızı buradan sorabilirsiniz.
Not:Projemi siz yaparmısınız demeyin lütfen :)

Sorunuz mu var?