Operatörler


15.03.2019 18:35:11 C#(Form,Console,Veritabani) Bilgi Yolunda

Operatörler kodlamanın temelini oluşturan yapılardır.4 işlem için kullanılabildiği gibi,karşılaştırma,atama işlemleri içinde kullanılmaktadırlar.

ARİTMETİK OPERATÖRLER

Genelde Matematiksel işlemler için kullanılır.Örn + işareti sayısal ifadelerle kullanıldığında toplama işlemi yaparken, string ifadelerle kullanıldığında birleştirme görevi görür.

#OperatörAçıklama
1 + Sayısal tiplerde toplama,string tiplerde birleştirme yapar.
2 - Çıkarma işlemi yapar
3 * Çarpma işlemini gerçekleştirir
4 / Bölme işlemini gerçekleştirir.

ATAMA OPERATÖRLERİ

Değişkenlere yada nesneleri veri atamam işleminde kullanılır.

#OperatörAçıklama
1 = Eşitliğin sağındaki veriyi eşitleğin solundaki değişkene atar.
2 += Sol taraftaki değişkene sağdakini toplayarak yeni değer atar.
3 -= Sol taraftaki değişkenden sağ taraftaki değişkeni çıkarıp sol taraftaki değişkene yeni değerini atar.
4 *= Eşitliğin solundaki değerle sağındaki değeri çarpar soldaki değişkene yeni değeri atar.
5 /= Eşitliğin solundaki değerle sağındaki değeri böler soldaki değişkene yeni değeri atar.
6 ++ -- Değişkeni bir artırıp bir azaltır.

MANTIKSAL OPERATÖRLER

Bu operatörler daha çok if ve switch case ie birlikte kullanılır.

AND Operatörü: &&

Boolean:True yada False olarak iki değer alabilir.

And operatörü iki boolean değeri karşılaştırmak için kullanılır.

Örn:boolean1 && boolean2

- Her iki operand boolean olmalıdır

- Sonuç boolean’dir

- Her iki operand true ise sonuç true, değilse false olur

- Soldaki operand false ise, sağdaki operand değerlendirilmez (koşullu deyim)

true && true = true; // her iki operand değerlendirildi

false && true = false; // yalnız soldaki operand değerlendirildi

true && false =false;   //yalnız sağdaki operand değerlendirildi

false &&false =false; //herhangi biri değerlendirilir

Dolayısıyla, boolean1 yanlış ise, boolean2 nin değeri hesaplanmaz. Çünkü boolean2 doğru olsa bile bileşik deyim yanlış olacaktır.

ÖRNEK UYGULAMA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
public static void main(String[] args) {
 int a = 0;
 int b = 1;
 if (a == 0 && b == 1) {
 Console.WriteLine("Doğru");
 } else {
 Console.WriteLine("Yanlış");
 }
 }

Sonuç:Doğru

OR Operatörü:  ||

OR operatörü iki boolean değerin biri doğrumu diye kontrol etmek için kullanılır.

Örnek:Boolean1 || boolean2

deyiminde boolean1, true ise, boolean2’nin değeri ne olursa olsun Boolean1 || boolean2 deyimi true olacaktır. O nedenle, boolean1 true değer alınca, derleyici boolean2’yi denetlemez; Boolean1 || boolean2 bileşkesinin true olduğuna karar verir.

True || Trüe   -->True

True ||False   -->True

False||True    -->True

False||False   -->False

ÖRNEK UYGULAMA

1
2
3
4
5
6
public static void main(String[] args) {
int x = 12;
if(x == 12 || x ==7) {
Console.WriteLine( x + " sayısı 4 ile bölünebilir.");
}
}

Ekran Çıktısı:12 sayısı 4 ile bölünebilir.

! Değil Operatörü

İfadenin tersini alır.Örn:  true&&true ifadesi true değer döndürür fakat.

!(true&&true) ifadesi false değer döndürür.

KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

#OperatörAçıklama
1 == Eşitliğin sağındaki değer ile solundaki değer eşitse true döner.
2 != Eşitliğin sağındaki değer ile solundaki değer eşit değilse true döner.Eşitse false döner.
3 >: Eşitliğin solundaki değer büyükse sağındaki değerden true döner.değilse false döner.
4 >=: Büyük ve eşit ise.
5 <: Eşitliğin solundaki değer küçük ise sağındaki değerden true döner.büyükse false döner.
6 <=: Küçük ve eşit ise

ÖNEMLİ OPERATÖRLER VE SEMBOLLER

?:(Ternary):ifade yazılır ? doğru ise şunu yap : değilse bunu yap.

?(Nullable):Değer tipleri null değer alamazlar.Değer tipinin sonuna soru işareti ? eklendiğinde değer tipleride null değer alabilirler. 

LİTERAL C# 7.0

Sayı tipli değişkenlerin arasına okunabilirliği arttırmak için ayraç olarak _ işareti konulabilmektedir.

int sayi=1_000_000;

bu sadece programcıya kolaylık sağlamak amacıyla yapılmıştır bilgisayar sayıyı 1000000 olarak algılar.


Robotik Kodlama EğitimiYorum Yap :


Robotik Kodlama Eğitimi

Site içi Arama


En Çok Okunanlar

Sorusu Olan Varmı?

Paylaştıgım video,dosya yada projelerle ilgili sorularınızı buradan sorabilirsiniz.
Not:Projemi siz yaparmısınız demeyin lütfen :)

Sorunuz mu var?