Tip Dönüşümleri Ve Değişken Tiplerini Kavramak


18.03.2019 13:36:04 C#(Form,Console,Veritabani) Bilgi Yolunda

Hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım veri tiplerini dönüştürmemiz gerekecektir.Aşağıdaki kodu inceleyelim.

1
2
3
string degisken = "35";
string degisken2 = "20";
Console.WriteLine(degisken+degisken2);

Kodumuzu console projesine yükleyip çalıştırdığımızda ;

Ekran Çıktısı:3520

Yani burdada gördüğümüz gibi string ifadeleri toplama işlemine sokabilmek için öncelikle tip çevrimlerini gerçekleştirmemiz gerekli.

CONVERT YÖNTEMİ

System sınıfının önemli bir üyesidir.Tip dönüşümlerini gerçekleştirmek için kullanılır.Aşagıdaki tabloda her bir tipin kullanımını göreceksiniz.

#AdKullanımı
1 byte Convert.ToByte(çevrilecek değişken)
2 sbyte Convert.Sbyte(çevrilecek değişken)
3 short Convert.ToInt16(çevrilecek değişken)
4 int Convert.ToInt32(çevrilecek değişken)
5 long Convert.ToInt64(çevrilecek değişken)
6 float Convert.Single(çevrilecek değişken)
7 bool Convert.Boolean(çevrilecek değişken)
8 string Convert.String(çevrilecek değişken)
9 short Convert.ToChar(çevrilecek değişken)

Convert Metodunun Döndürdüğü Hatalar

System.OverflowExeption:Değer dönüştürülebilir aralıkta değil.

System.InvalidCastExeption:Dönüşüm işlemi desteklenmiyor.

System.FormatException:Dönüştürme tipi tanınan formatta değil.

System.ArgumentNullExeption:Null değer dönüştürme hatası.

Önemli:Convert metodunda büyük tipi küçük tipe çeviremezsiniz.

PARSE YÖNTEMİ

String tipteki sayısal verileri,sayısal verilere dönüştürme işlemini gerçekleştirir.Null değerler için hata oluşur.Bu durumda TryParse  metodu kullanılabilir.Örnek kullanımı;

int sayi=int.Parse(Console.ReadLine());

Döndürdüğü Hatalar

System.OverflowExeption:Değer dönüştürülebilir aralıkta değil.

System.FormatException:Dönüştürme tipi tanınan formatta değil.

System.ArgumentNullExeption:Null değer dönüştürme hatası.

DEĞİŞKEN TİPLERİNİ KAVRAMAK

Değişken tipini anlamamız bize program içerisinde lazım olabilir.Burda bize yardımcı olucak fonksiyon GetType() tır.

örn:

double sayi = 10;
Console.WriteLine(sayi.GetType());

Ekran Çıktısı:System.double

IS KONTROLLERİ

Bir ifade biçimidir.aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

1
2
3
double sayi = 10;
if (sayi is 10) Console.WriteLine("Sayı 10 a eşit");
if (sayi is double) Console.WriteLine("Sayi tipi double dır.");

Ekran Çıktısı

sayı 10 a eşitse ekrana eşit olduğunu yazıyor.is kontrolleri değişken sağ tarafa uyumlumu diye bakar.


Robotik Kodlama EğitimiYorum Yap :


Robotik Kodlama Eğitimi

Site içi Arama


En Çok Okunanlar

Sorusu Olan Varmı?

Paylaştıgım video,dosya yada projelerle ilgili sorularınızı buradan sorabilirsiniz.
Not:Projemi siz yaparmısınız demeyin lütfen :)

Sorunuz mu var?