C# Diziler(Array,ArrayList)


8.04.2019 13:13:11 C#(Form,Console,Veritabani) Bilgi Yolunda

Aynı tipte birden fazla veriyi bir değişkende saklayabildiğimiz güvenli yapılardır.

Örn:Ayları ifade edebilmek için 12 ayrı değişken tanımlamak gerekir.Ancak tipi string[] bir diziye tüm ayları aktarabiliriz.

Kullanım Şekli

<veri_tipi>[] <dizinin_adı>= new <veri_tipi>[eleman sayısı];

5 elemanlı içi boş sayı dizisi oluşturunuz.

int[] sayilar = new int[5];

5 elemanlı içi dolu sayı dizisi oluşturunuz.

int[] sayilar = new int[5]{10,11,4,6,8};

5 elemanlı içi dolu string dizi oluşturunuz.

string[] takimlar= new string[5]{"Galatasaray","Fenerbahçe","Beşiktaş","Bursaspor","Antalyaspor"};

Dizilerin mantığını anladığımıza göre örneğimizi yapabiliriz.

Örn:Günler dizisi oluşturup ekrana yazdırınız.

1
2
3
4
5
string[] gunler = new string[] {"pazartesi","salı","çarşamba","perşembe","cuma","cumartesi","pazar" };
foreach (var gun in gunler)
{
Console.WriteLine(gun);
}

ÖNEMLİ:Elemanlar o an belirlenecekse diziye boyut bildirmemize gerek yoktur.

Ekran Çıktısı

Şimdide aynı diziyi elemanları ve indexleri sonradan bildirecek şekilde tanımlayalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
string[] gunler = new string[7];
gunler[0] = "pazartesi";
gunler[1] = "salı";
gunler[2] = "çarşamba";
gunler[3] = "perşembe";
gunler[4] = "cuma";
gunler[5] = "cumartesi";
gunler[6] = "pazar";

Önemli:Elemanlar sonradan eklenicekse dizi boyutu belirtilmelidir.

LENGTH ÖZELLİĞİ

Dizinin saklayabileceği(boyut) eleman sayısını getirir.

örn:Gunler dizisinin eleman sayısını bulunuz.

Console.WriteLine(gunler.Length);

Ekran çıktısı:7

ARRAY CLEAR

Dizi elemanlarını belirlenen index değerinden başlar belirlenen adet kadarını siler.

kullanım şekli

Array.Clear(diziAdi,silmeBaslangici,kacAdetSilinecek);

Belirtilen dizinin belirtilen indexinden itibaren belirtilen sayıda eleman siler.

ARRAY INDEXOF METODU

Dizimizde aradığımız parametrenin sırasını getirir.

Console.WriteLine(Array.IndexOf(gunler,"salı"));

0.index pazartesi 1.index salı olduğu için ekran çıktısı:1


ARRAYLİST CLASS

İçerisine her türlü nesneyi kabul eden bir dizidir.İçerisindeki nesneler object türünde olduğu için tür dönüşümü yapmak gerekebilir.Normal dizilerden farkı boyut belirtmeyiz sonradanda eleman ekleyip çıkarabiliriz.System.Collection sınıfını kullanır.Usinglere eklemeliyiz.

Kullanım Şekli

ArrayList arrayListem = new ArrayList();
ADD Metodu(Listeye Eleman Ekleme)
arrayListem.Add("Bilgi Yolunda");

Add metodu ile listemize string eleman ekledik.

ADDRANGE Metodu

Listeye ICollection tipinde elemanlar ekler.

arrayListem.AddRange("ayır".ToCharArray());

Ayır kelimesinin her harfini ayrı bir indexe ekler.Herbiri ayrı bir indexin elemanı olur.

INSERT Metodu

Add metodu listenin sonuna eleman ekler.Insert ise belirtilen indexe elemanı ekler.

Diğer elemanın üzerine yazmaz.birer kayar indexler.

arrayListem.Insert(0, "Yeni Insert");
COUNT (Eleman Sayısı)

Arraylistemizdeki eleman sayısını döndürür.

Console.WriteLine(arrayListem.Count.ToString());

Dizimizin eleman sayısını verir.

CLEAR(Dizi Temizleme)
arrayListem.Clear();

Dizimdeki tüm elemanları siler dizim artık boştur.Kullanırken dikkat etmeliyiz.

REMOVE(Silme) Metodu
arrayListem.Remove("Bilgi Yolunda");

Kendisine gönderilen object türündeki liste elemanını siler.

REMOVEAT(index silme) Metodu
 arrayListem.RemoveAt(2);

Kendisine gönderilen indexi siler.

REMOVERANGE Metodu
arrayListem.RemoveRange(1,3);

Belirtilen indexten başlayıp kaç index silinmesi isteniyorsa yazılır o kadar index silinir.

COUNTAINS(İçeriyormu)Metodu
arrayListem.Contains("Bilgi Yolunda");

Bilgi Yolunda içeriği dizinin içerisinde var ise true yoksa false döndürür.

INDEXOF Metoodu
arrayListem.IndexOf("Bilgi Yolunda");

Bulunan elemanın indexini verir öyle bir eleman yoksa -1 döner.

LASTINDEXOF Metodu
arrayListem.LastIndexOf("Bilgi Yolunda");

Bilgi Yolunda bilgisini son içeren indexi getirir.

REVERSE Metodu
arrayListem.Reverse();

arraylist i tersine çevirir.

HASHTABLE Metodu

Hashtable sınıfı object tipinde key ve object tipinde value değerleri ile eleman alır.Veriler sıralanmaz.System.Collection kütüphanesini kullanır.

1
2
3
Hashtable hashtablim = new Hashtable();
hashtablim.Add(0,"Bilgi Yolunda");
hashtablim.Add(1,255);


ÖDEV

-3 elemanlı takımlar dizisi oluşturunuz.Takımları foreach ile ekana yazdırınız.

-int bir dizi oluşturunuz içerisindeki elemanları toplayarak ortalamasını bulan programı yazınız.

-2 boyutlu sınıflar dizisi oluşturun her sınıfın altında A,B,C şubeleri olsun.Bunları ekrana yazdırın.

-0-100 arası sayı üretin tek ve çift olanları ayrı arrayListlerde toplayınız.

ÖNEMLİ:Konu sonundaki videoyu mutlaka izleyiniz.


Robotik Kodlama EğitimiYorum Yap :


Robotik Kodlama Eğitimi

Site içi Arama


En Çok Okunanlar

Sorusu Olan Varmı?

Paylaştıgım video,dosya yada projelerle ilgili sorularınızı buradan sorabilirsiniz.
Not:Projemi siz yaparmısınız demeyin lütfen :)

Sorunuz mu var?